SHREE VENKATESHWAR B.Ed. COLLEGE
Run by :- Bhagwati Shiksha Samiti, Jabalpur, M.P.


Recognized by - Department of Higher Education and NCTE Bhopal, MP

Affiliated to - Rani Durgawati Vishwavidalaya, Jabalpur